Новини

Підсумки проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

30 листопада 2009

Повідомлення про рішення, прийняті на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЛЬКСБАНК», що були проведені 25 листопада 2009 року.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЛЬКСБАНК» повідомляє Вас про рішення, прийняті на позачергових Загальних зборах акціонерів, які відбулися 25 листопада 2009 року о 17 годині у приміщенні ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» за адресою: 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, 3-й поверх, конференц-зал.

25 листопада 2009 року на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» були розглянуті наступні питання порядку денного:

Порядок денний

 1. Про встановлення порядку проведення загальних зборів, обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
 2. Про затвердження рішення Правління Банку щодо результатів розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" дев'ятнадцятої емісії.
 3. Про затвердження змін до статуту ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
 4. Затвердження положення «Про загальні збори ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
 6. Обрання членів Спостережної ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
 7. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Банку.

По питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" були прийняті наступні рішення:

 1. Прийнято рішення по питанню № 1 порядку денного Зборів:
  1.1. Обрати робочі органи Зборів.
  1.2. Затвердити регламент проведення Зборів.
 2. Прийнято рішення по питанню № 2 порядку денного Зборів:
  2.1. Затвердити рішення Правління Банку щодо результатів розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" дев'ятнадцятої емісії в обсязі, визначеному у протоколі рішення про розміщення акцій, а саме - в кількості 200 000 000 (Двісті мільйонів) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок).
  2.2. Подати до ДКЦПФР документи для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" дев'ятнадцятої емісії та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

 3. Прийнято рішення по питанню № 3 порядку денного Зборів:
  3.1. Внести зміни до статуту ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", а саме п.3.1. статуту ПАТ  "ФОЛЬКСБАНК" викласти  у наступній редакції:

  "3.1. Статутний капітал Банку становить 360 000 000,00 (триста шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, який поділений на 720 000 000 (сімсот двадцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) копійок кожна, випущених в документарній формі."

  3.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів п.Ральфа Вайнгартнера підписати зміни до статуту  ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", які затверджені загальними зборами акціонерів 25 листопада 2009 року. Нотаріально посвідчити підпис Голови загальних зборів акціонерів п.Ральфа Вайнгартнера до передачі змін до статуту ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" на погодження Національним банком України та державної реєстрації.

 4. Прийнято рішення по питанню № 4 порядку денного Зборів:
  4.1. Затвердити положення "Про загальні збори ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".

 5. Прийнято рішення по питанню № 5 порядку денного Зборів:
  5.1. Припинити повноваження членів Спостережної ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК":
  - Ральфа Вайнгартнера
  - Яцека Бжезінського
  - Герхарда Вебера
  - Андреаса Венделя
  - Енгельберта Брамердорфера

 6. Прийнято рішення по питанню № 6 порядку денного Зборів:
  6.1. Обрати наступних кандидатів до складу Спостережної ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК":
  - Ральфа Вайнгартнера
  - Яцека Бжезінського
  - Герхарда Вебера
  - Андреаса Венделя
  - Енгельберта Брамердорфера

  6.2. Обрати з 25 листопада 2009 року членами Спостережної ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" наступних осіб:
  - Ральфа Вайнгартнера - Голова Спостережної ради Банку
  - Яцека Бжезінського - член Спостережної ради Банку
  - Герхарда Вебера - член Спостережної ради Банку
  - Андреаса Венделя - член Спостережної ради Банку
  - Енгельберта Брамердорфера - член Спостережної ради Банку

 7. Прийнято рішення по питанню № 7 порядку денного Зборів:
  7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", зазначивши:
  a) строк договору - 3 роки;
  б) повноваження члена Спостережної ради Банку визначаються Статутом Банку та Положенням «Про Спостережну раду ПАТ «ФОЛЬКСБАНК»;
  в) члени Спостережної ради Банку виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
  7.2. Уповноважити Голову Правління Банку Загородню Л.Н. спільно із Заступником Голови Правління Походзяєвою І.В. на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради банку.

Правління ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"

   

Контактна інформація

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

24.05.2018КупiвляПродаж
USD25.850026.1400
EUR30.200030.7400
RUB0.40000.4230
PLN6.93007.1100
GBP34.010034.9000
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua