Новини

Підсумки проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ФОЛЬКСБАНК»

4 серпня 2009

ПОВІДОМЛЕННЯ
про рішення, прийняті на позачергових Загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЛЬКСБАНК",
що були проведені 03 серпня 2009 року.

Шановні акціонери!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЛЬКСБАНК" повідомляє Вас про рішення, прийняті на позачергових Загальних зборах акціонерів, які відбулися 03 серпня 2009 року о 17 годині у приміщенні ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою:
79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11.

03 серпня 2009 року на позачергових Загальних зборах акціонерів ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" були розглянуті наступні питання порядку денного:

 1. Про обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "ФОЛЬКСБАНК".
 2. Про зміну та затвердження нового найменування ВАТ "ФОЛЬКСБАНК".
 3. Про внесення змін до статуту ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" шляхом  викладення статуту у новій редакції.
 4. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", Положення про Ревізійну комісію ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" шляхом  викладення їх у новій редакції, а також приведення інших внутрішніх документів ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та нової реакції статуту.
 5. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 6. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій дев'ятнадцятої емісії та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
 7. Призначення уповноваженого органу та осіб уповноваженого органу ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", яким надаються повноваження приймати рішення щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; щодо дострокового закінчення закритого (приватного) розміщення акцій; щодо затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій; здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
 8. Про призначення члена Спостережної ради ВАТ "ФОЛЬКСБАНК".
 9. Про звільнення та призначення членів Ревізійної комісії ВАТ "ФОЛЬКСБАНК".

По питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" були прийняті наступні рішення:

 1. Обрано робочі органи Зборів:

а) Керуючись п.7.15. Статуту ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" для ведення Зборів обрано голову Зборів Ральфа Вайнгартнера, Голову Спостережної ради Банку;

б) затверджено реєстраційну комісію в кількості двох осіб в такому складі:

- голова комісії - Васюта Мирослава Іванівна;
- член комісії - Брилинська Ірина Ярославівна;

в) для підрахунку голосів при голосуванні по питаннях порядку денного обрано лічильну комісію в кількості трьох осіб в такому складі:

- голова комісії - Сало Іван Васильович;
- член комісії - Федорова Світлана Олександрівна;
- член комісії - Буковинський Тарас Йосипович.

г) для ведення  протоколу Зборів обрано секретарем Зборів Дубик Лідію Дмитрівну, помічника Голови Правління Банку.

Затверджено регламент проведення Зборів:

 • для доповіді по першому питанню порядку денного - 10 хв
 • для доповіді по другому питанню порядку денного - 10 хв
 • для доповіді по третьому питанню порядку денного - 10 хв
 • для доповіді по четвертому питанню порядку денного - 10 хв
 • для доповіді по п'ятому питанню порядку денного - 10 хв
 • для доповіді по шостому питанню порядку денного - 15 хв
 • для доповіді по сьомому питанню порядку денного - 5 хв
 • для доповіді по восьмому питанню порядку денного - 5 хв
 • для доповіді по дев'ятому питанню порядку денного - 5 хв
 • для виступів - до 5 хв
 • для довідок  - до 3 хв

2. Змінено найменування відкритого акціонерного товариства "ФОЛЬКСБАНК" на публічне акціонерне товариство "ФОЛЬКСБАНК" у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Затверджено нове найменування Банку:

Українською мовою: 
Повне: Публічне акціонерне товариство «ФОЛЬКСБАНК»
Скорочене: ПАТ «ФОЛЬКСБАНК»

Російською мовою:
Повне: Публичное акционерное общество «ФОЛЬКСБАНК»
Скорочене: ПАО «ФОЛЬКСБАНК»

Англійською мовою:
Повне: Public Joint Stock Company «VOLKSBANK»
Скорочене: PJSC «VOLKSBANK»

3.  Внесено зміни до статуту ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" шляхом  викладення статуту у новій редакції. Уповноважено Голову Загальних зборів акціонерів п.Ральфа Вайнгартнера підписати Статут ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» (нова редакція), затвердженого загальними зборами акціонерів 03 серпня 2009 року та нотаріально посвідчити підпис Голови загальних зборів акціонерів п.Ральфа Вайнгартнера до передачі Статуту ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» (нова редакція) на погодження Національним банком України та його державної реєстрації .

4. Внесено зміни до Положення про Спостережну раду ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", Положення про Ревізійну комісію ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" шляхом  викладення їх у новій редакції, а також приведено інші внутрішні документи ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та нової реакції статуту.

5. Затверджено збільшення розміру статутного капіталу ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" з 260 000 000,00 грн. до 360 000 000,00 грн. шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Загальна сума акцій, що пропонується до розміщення - 100 000 000,00 грн.; номінальна вартість - 50 копійок; кількість акцій - 200 000 000 шт.; тип акцій - акція проста іменна.

6. У зв'язку із збільшенням статутного капіталу ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" на 100 000 000,00 грн. затверджено рішення про закрите (приватне) розміщення акцій дев'ятнадцятої емісії, яке містить  відомості щодо інформація про банк, емісії, процедуру розміщення акцій тощо.

7. Надано Правлінню ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" повноваження щодо:

- затвердження результатів реалізації акціонерами Банку свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Банку у разі розміщення акцій у повному обсязі.

Надано Кальмуку Назарію Богдановичу, начальнику юридичного відділу юридичного управління ВАТ "ФОЛЬКСБАНК"; Васюті Мирославі Іванівні, менеджеру по роботі з акціонерами юридичного відділу ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", повноваження щодо:

- здійснення персонального повідомлення всіх акціонерів Банку про прийняті цими загальними зборами акціонерів рішення;

- здійснення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами Банку свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

- здійснення дій щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій Банку.

8. Призначено з 03 серпня 2009 року членом Спостережної ради ВАТ "ФОЛЬКСБАНК"  Енгельберта Брамердорфера.

9. Звільнено з 03 серпня 2009 року члена Ревізійної комісії ВАТ"ФОЛЬКСБАНК" Маріанну Губер; призначено з 03 серпня 2009 року членом Ревізійної комісії ВАТ"ФОЛЬКСБАНК" Ірину Буру.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" ЗА РАХУНОК ДОДАТКОВИХ ВНЕСКІВ

1.Найменування товариства: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЛЬКСБАНК".

 Місцезнаходження: 79000, м.Львів, вул.Грабовського, 11.
 Номери телефону: (032) 297-13-82, 255-02-54, факс: (032) 297-69-75.

2.Розмір статутного капіталу товариства: 260000 000.00 грн.(двісті шістдесят мільйонів гривень).

3.Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про закрите (приватне) розміщення акцій: 03.08.2009р., протокол № 39 загальних зборів акціонерів ВАТ "ФОЛЬКСБАНК".

4. Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення: 200 000000 шт (двісті мільйонів штук) простих акцій.
Тип акцій: акція проста. Номінальна вартість акції - 0,50 грн. (п'ятдесят копійок).

5. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення: 100 000 000.00 грн. (сто мільйонів гривень).

6. Форма існування акцій: документарна.

7. Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення: Перший етап розміщення акцій - з 30.10.2009р. по 16.11.2009р. включно, другий етап - з 17.11.2009р. по 20.11.2009р. включно. Акціонери Банку мають рівне переважне право на придбання акцій, що розміщуються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі Банку на дату початку розміщення акцій - 30.10.2009р. Банк, як відкрите акціонерне товариство, не визначає переваги (різні умови) одних акціонерів перед іншими на придбання акцій, що випускаються додатково, за винятком випадків реалізації свого переважного права. Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, проходить у два етапи. На першому етапі розміщення акцій реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості пропорційній їх частці у статутному капіталі Банку на дату початку розміщення акцій. Протягом строку другого етапу право акціонерів на придбання акцій, які не реалізовані протягом строку першого етапу, реалізується в кількості пропорційній їх частці в статутному капіталі Банку на дату початку розміщення акцій. На другому етапі реалізується право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. На цьому етапі переважним правом на придбання акцій, що передбачені до розміщення, користуються акціонери Банку в порядку черговості надходження заяв про бажання придбати акції відповідно до запису у Журналі реєстрації обліку заяв. Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення, протягом установленого для цього терміну подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється повна оплата акцій відповідно до умов емісії за номінальною вартістю. Під час реалізації акціонерами свого переважного права Банк не має права обмежувати використання грошових коштів як форми оплати акцій.

8. Строк прийняття письмових підтверджень про відмову від реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення: Умовами розміщення не передбачено.

9. Дата початку та закінчення розміщення акцій: Початок розміщення акцій 10:00 год 30.10.2009р., припинення розміщення акцій 15:00 год. 20.11.2009р.

10. Опис порядку розміщення акцій та їх оплати: На першому та на другому етапах розміщення акцій особи, які бажають придбати акції, повинні здійснити повну оплату акцій (100% номінальної вартості) на рахунок Банку до закінчення відповідного етапу розміщення акцій, в якому укладається договір купівлі-продажу акцій. Оплата вартості акцій здійснюється виключно грошовими коштами. Грошові кошти у національній валюті перераховуються (вносяться) на рахунок №3630.8000000001 у ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213, код ЄДРПОУ 19358632. Грошові кошти у іноземній валюті перераховуються (вносяться): якщо валютою платежу є Євро - на рахунок ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" №69209009005 у Oesterreichische Volksbanken A.G. Vienna (SWIFT сode: VBOEATWW), якщо валютою платежу є дол. США - на рахунок ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" №69209000004 у Oesterreichische Volksbanken A.G. Vienna (SWIFT сode: VBOEATWW). Оплата здійснюється в готівковій або в безготівковій формі - для фізичних осіб і в безготівковій формі - для юридичних осіб.

11. Перелік уповноважених осіб, із зазначенням наданих їм повноважень: Кальмук Назарій Богданович - начальник юридичного відділу юридичного управління, Васюта Мирослава Іванівна - менеджер по роботі з акціонерами юридичного відділу уповноважені зборами акціонерів на:

-здійснення персонального повідомлення всіх акціонерів Банку про прийняті цими загальними зборами акціонерів рішення;
-здійснення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами Банку свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
-здійснення дій щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій Банку.

12. Визначення місця та порядку здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій: юридичний відділ юридичного управління ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою: м.Львів, вул.Грабовського,11. Заяви акціонерів на реалізацію свого переважного права на придбання акцій приймаються на умовах, передбачених чинним законодавством та  нормативними актами  Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Правління ВАТ "ФОЛЬКСБАНК"

 

Контактна інформація

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

24.05.2018КупiвляПродаж
USD25.850026.1400
EUR30.200030.7400
RUB0.40000.4230
PLN6.93007.1100
GBP34.010034.9000
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua