Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

11 жовтня 2013

1.    Загальні відомості

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОЛЬКСБАНК”

1.2. Публічне акціонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ: 19358632

1.4. вул.Грабовського,11, м.Львів, Україна, 79000

1.5. (032)2971382, 2550254

1.6. myroslava.vasyuta@volksbank.ua

1.7. www.volksbank.ua

1.8. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента    

 2.  Текст Повідомлення:           

     11 жовтня 2013 року позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФОЛЬКСБАНК” (протокол № 48) прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Голови, Заступника Голови та членів Спостережної ради, Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”,  та про призначення Голови, Заступника Голови та членів Спостережної ради, Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.

Звільнено:

- Кузнєцова Миколу Анатолійовича з посади Голови Спостережної ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.09.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Міхова Валентина Любомирова(Valentin Mihov)з посади Заступника Голови Спостережної ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.09.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Бжезінскi Яцека (Jacek Brzezinski) з посади члена Спостережної ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.09.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Юшка Ігоря Олеговича з посади члена Спостережної ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.09.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Вєдяхіна Олександра Олександровича з посади члена Спостережної ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.09.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Крепелку Давіда з посади Голови Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Буру Ірину Ігорівну (Iryna Bura) з посади члена Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Громову-Шнайдер Анастасію (Anastasia Gromova-Schneider)з посади члена Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Призначено:

- Міхова Валентина Любомирова(Valentin Mihov)на посаду Голови Спостережної ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" з 11.10.2013р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки.  Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник відділу трансформації та вдосконалення бізнесу (сегмент ЦСЕ), АТ “Коммерцбанк”, Німеччина; начальник відділу стратегії та корпоративного розвитку ВАТ “Сбєрбанк Росії”, Російська Федерація; Член Спостережної ради “Фольксбанк Інтернаціональ АГ”, Австрія; Член Правління “Сбербанк Європа АГ”, Австрія. Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Юшка Ігоря Олеговича на посаду Заступника Голови Спостережної ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” з 11.10.2013р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки.  Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Спостережної ради АКБ “УКРСОЦБАНК”; член Спостережної ради ОАО “БПС-Сбербанк”, Білорусь; Президент Української національної іпотечної асоціації; Голова Правління АТ “СБЕРБАНК РОСІЇ”.  Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Лазарєву Наталію Миколаївну (Natalia Lazareva)на посаду члена Спостережної ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” з 11.10.2013р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки.  Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник начальника відділу “Прямі інвестиції” в АТ “Інкомбанк”, Російська Федерація; радник фінансової групи “Новий світ”, Російська Федерація; член Правління АТ “БІНБАНК”, Російська Федерація; президент АТ “Перша страхова компанія”, Російська Федерація; заступник директора Центру дочірніх компаній, виконавчий директор, начальник відділу міжнародних операцій АТ “Сбербанк Росії”, Російська Федерація.  Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Юнісова Рушана Гаяровича (Rushan Yunisov)на посаду члена Спостережної ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” з 11.10.2013р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник начальника представництва АТ “Інкомбанк” в Німеччині; помічник директора корпоративного бізнесу АТ “Коммерцбанк” (ЄвроАзія); Віце-президент АТ “Ост-Вест Гандельсбанк”, Російська Федерація; виконавчий директор АТ “ВТБ”, Російська Федерація; начальник корпоративного бізнесу по Європі та СНГ в АТ “ВТБ”, Австрія; начальник корпоративного бізнесу “Сбербанк Європа АГ”, Австрія. Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Бжезінскі Яцекa (Jacek Brzezinski) на посаду члена Спостережної ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” з 11.10.2013р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки.  Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: консультант по питаннях підприємницької діяльності в Австрії, незалежний корпоративний консультант "Фольксбанк Iнтернацiональ АГ” та “Сбербанк Європа АГ”,  Австрiя;  Член Спостережної ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”. Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Шляхтіну Катерину Вікторівну (Kateryna  Shlyakhtina ) на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" з 11.10.2013р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: на 3 роки.  Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний економіст відділу обліку та звітності валютних операцій АКБ “Форум”; заступник начальника відділу внутрішнього аудиту АКБ “Форум”;  начальник відділу внутрішнього аудиту АТ “СБЕРБАНК РОСІЇ” .  Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Буру Ірину Ігорівну (Iryna Bura) на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" з 11.10.2013р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: на 3 роки.  Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер ТзОВ "Valente GmbH" Денцлінген, Німеччина; економіст в аудиторській фірмі м. Фрайбург, Німеччина; начальник відділу контролінгу "Фольксбанк Iнтернацiональ АГ", м.Відень, Австрiя. Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Шлягенхауфена Карла (Karl Schlagenhaufen) на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК” з 11.10.2013р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: на 3 роки.  Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: координатор міжнародних відділів групи "Фольксбанк", Австрія; менеджер, заступник начальника відділу міжнародних клієнтів "Фольксбанк", Чехія;  начальник відділу міжнародних клієнтів та проектного фінансування ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", аудитор відділу внутрішнього аудиту "Сбербанк Європа АГ", Австрія.  Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  

 3.   Підпис

3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у Повідомленні , та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.Голова Правління ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”  І.В.Походзяєва   11.10.2013 

Контактна інформація

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

28.05.2018КупiвляПродаж
USD25.900026.1500
EUR30.350030.7000
RUB0.40000.4250
PLN6.90007.1100
GBP33.800034.9000
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua