Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

13 квітня 2012

 1.    Загальні відомості

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЛЬКСБАНК"

1.2. Публічне акціонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ: 19358632

1.4. вул.Грабовського,11, м.Львів, Україна, 79000

1.5. (032)2971382, 2550254

1.6. myroslava.vasyuta@volksbank.ua

1.7. www.volksbank.ua

1.8. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента    

2.  Текст Повідомлення:           

     12 квітня 2012 року черговими Загальними Зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЛЬКСБАНК» (протокол № 45) прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Голови та Членів Спостережної Ради, Голови та Членів Ревізійної комісії ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» та про обрання Голови та Членів Спостережної Ради, Голови та Члена Ревізійної комісії ПАТ «ФОЛЬКСБАНК».

 

Звільнено:

- Губер Армін з посади Голови Спостережної Ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.11.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Вебер Гергард з посади Члена  Спостережної Ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.11.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Бжезінскi Яцек з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.11.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Вендель Андреас з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.11.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Брамердорфер Енгельберт з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.11.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Крепелка Давід з посади Голови Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 03.04.2008р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”  не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Цілліх Гудрун Марія з посади Члена Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.11.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”  не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- Бура Ірина Ігорівна з посади Члена Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 03.08.2009р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має та часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”  не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 

Призначено:

Губер Армін (Armin Huber) на посаду Голови Спостережної Ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" з 12.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник відділу управління кредитним ризиком відділення «Комерцбанк», м.Шанхай; виконавчий директор та Член Правління банку HVB Bank Biochim, Болгарія; Член Правління банку UniCredit Tirias, Румунія; Член Правління банку АТВ, Казахстан; Член Правління “Фольксбанк Інтернаціональ АГ”, Австрія.  Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-Вендель Андреас  (Andreas Wendel)  на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" з 12.04.2012р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки.  Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  начальник відділу по управлінню ризиками в Холдінгу “Фольксбанк Лізінг” м.Відень, Австрія; Член Спостережної Ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".  Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-Вебер Гергард (Gerhard Wöber) на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" з 12.04.2012р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки.  Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник відділу стратегічного менеджменту та контролінгу "Фольксбанк Інтернаціональ АГ", м.Відень, Австрія; Член Спостережної Ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".  Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-Бжезінскі Яцек (Jacek Brzezinski) на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" з 12.04.2012р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки.  Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: незалежний корпоративний консультант "Фольксбанк Iнтернацiональ АГ", м.Відень, Австрiя; Член Спостережної Ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-Брамердорфер Енгельберт (Engelbert Bramerdorfer) на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" з 12.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: керівник міжнародного юридичного департаменту "Остерайхіше Фольксбанк АГ", Австрія; Член Ревізійної комісії "Фольксбанк-Сербія" та" Фольксбанк-Боснія-Герцоговина"; Член Наглядової ради філіалів Фольксбанку в Центральній та Східній Європі; Член Спостережної Ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-Вєдяхін Олександр Олександрович (Alexander Vedyakhin) на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" з 12.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: перший заступник Голови Правління ЗАТ “БАНК НРБ”; перший заступник Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ". Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-Крепелка Давід (David Krepelka) на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" з 12.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: на 3 роки.  Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: керівник відділу персоналу, начальник відділу по управлінню ризиками, начальник відділу кредитного менеджменту “Фольксбанк, Чехія”, м.Брно; Член Ревізійної комісії ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.  Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-Бура Ірина Ігорівна (Iryna Bura) на посаду Члена Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" з 12.04.2012р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: на 3 роки.  Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер ТзОВ "Valente GmbH" Денцлінген, Німеччина; економіст в аудиторській фірмі м. Фрайбург, Німеччина; начальник відділу контролінгу "Фольксбанк Iнтернацiональ АГ", м.Відень, Австрiя. Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

-Громова-Шнайдер Анастасія (Anastasia Gromova-Schneider) на посаду Члена Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК” з 12.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не має. Строк, на який призначено особу: на 3 роки.  Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: консультант кредитної установи “Банк Австрії”; аудитор аудиторської компанії КПМГ, Австрія; аудитор Національного банку Австрії; аудитор  "Фольксбанк Iнтернацiональ АГ", Австрiя .  Часткою в статутному капіталі ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

             3.   Підпис

3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у Повідомленні , та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.Голова Правління ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"  І.В.Походзяєва 

Контактна інформація

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

22.05.2018КупiвляПродаж
USD25.820026.1500
EUR30.310030.8500
RUB0.39500.4200
PLN7.00007.1700
GBP34.050035.2700
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua