Новини

Повідомлення про проведення позачергових Зборів акціонерів ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”

10 вересня 2013

Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ”ФОЛЬКСБАНК”

 повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  ”ФОЛЬКСБАНК”, 79000 м.Львів, вул.Грабовського, 11.

Дата,  час та місце проведення загальних зборів: 11 жовтня 2013 року о 10:00 годині у приміщенні  ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою: Україна, індекс 79000, місто Львів, вулиця Грабовського, будинок 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зала.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах11 жовтня 2013 року з  09.10 год. до 09.50 год. за Київським часом.

Дата  складення  переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 07 жовтня 2013 року.

 

Порядок денний:

 1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря позачергових Загальних зборів ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” та затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Банку.
 2. Дострокове припинення повноважень Голови, Заступника Голови та членів Спостережної ради Банку.
 3. Призначення Голови, Заступника Голови та членів Спостережної ради Банку, визначення кількісного складу Спостережної ради.
 4. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою, Заступником Голови і членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів (контрактів) з Головою, Заступником Голови і членами Спостережної ради Банку.
 5. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
 6. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Банку, визначення кількісного складу Ревізійної комісії.
 7. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів з Головою і членами Ревізійної комісії Банку.
 8. Зміна найменування ПАТ ФОЛЬКСБАНК.
 9. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку шляхом викладення в новій редакції.
 10. Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Банку шляхом  викладення у новій редакції.
 11. Внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення у новій редакції.

 

        З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням  ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою:  м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213 у  робочі  дні (з понеділка по п’ятницю),  робочий  час (з 09.00. год. до 18.00 год. за Київським часом),  а в день проведення Загальних зборів - також  у місці  їх  проведення за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд.11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зала. 

         Посадова  особа  ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" Походзяєва І.В. Уповноважена особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, начальник юридичного відділу  ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" Марків В.Д.

        Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

        Реєстрація акціонерів проводиться  11 жовтня 2013р. з 09:10год. до 09:50год.

        Довідки за телефонами у м.Львові  (032) 255-02-54, 297-13-82.       

Правління ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”

Повідомлення опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 167 від 09.09.2013 року

Контактна інформація

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

25.05.2018КупiвляПродаж
USD26.010026.2000
EUR30.350030.7000
RUB0.40000.4250
PLN6.88007.0900
GBP33.800034.9000
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua