Новини

Проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ«ФОЛЬКСБАНК»

13 квітня 2010

Шановний акціонере!

Спостережна Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЛЬКСБАНК" повідомляє Вас про проведення чергових загальних зборів.

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЛЬКСБАНК", 79000 м.Львів, вул.Грабовського, 11.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2010 року о 17.00 годині у приміщенні ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою: Україна, індекс 79000, місто Львів, вулиця Грабовського, будинок 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: 28 квітня 2010 року з 16.00 год. до 16.45 год. за Київським часом.

Дата  складення  переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04 березня 2010 року.

Порядок денний:

 1. Про визначення кворуму чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Банку.
 2. Про затвердження результатів діяльності банку ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" у 2009 році, звіт Спостережної Ради та Правління Банку.
 3. Про затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора за підсумками діяльності ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" у 2009 році.
 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту  Правління, звіту Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
 5. Про затвердження річного фінансового звіту ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за 2009 рік.
 6. Про розподіл прибутку та збитків ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
 7. Про визначення основних напрямів діяльності ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" на 2010 рік.
 8. Про переведення випуску іменних акцій ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
 9. Про повідомлення та визначення способу повідомлення власників акцій Банку щодо прийняття Рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму та призначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації.
 10. Про визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, форма існування яких змінюється з документарної у бездокументарну.
 11. Про визначення зберігача, у якого Банк буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Банку.
 12. Про припинення дії Договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру.
 13. Про внесення Змін до Статуту ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
 14. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПАТ «ФОЛЬКСБАНК».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 215 у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. за Київським часом), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №2, 3-й поверх, конференц-зал.

Посадова особа ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник юридичного відділу юридичного управління ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" Кальмук Назарій Богданович.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Реєстрація акціонерів проводиться 28 квітня 2010р. з 16.00. до 16.45.

Довідки за телефонами у м. Львові (032) 255-02-54, 297-13-82.

Спостережна Рада ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"

Контактна інформація

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

22.05.2018КупiвляПродаж
USD25.820026.1500
EUR30.310030.8500
RUB0.39500.4200
PLN7.00007.1700
GBP34.050035.2700
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua