Новини

Проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ«ФОЛЬКСБАНК»

21 жовтня 2009

Шановний акціонере!
Спостережна рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЛЬКСБАНК» повідомляє Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку.

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЛЬКСБАНК», 79000 м.Львів, вул.Грабовського, 11.

Дата,  час та місце проведення загальних зборів: 25 листопада 2009 року о 17.00 годині у приміщенні ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою: Україна, індекс 79000, місто Львів, вулиця Грабовського, будинок 11, корпус №2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: 25 листопада 2009 року з 16.00 год. до 16.45 год. за Київським часом.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах: 16 жовтня 2009 року.

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Про встановлення порядку проведення загальних зборів, обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
  2. Про затвердження рішення Правління Банку щодо результатів розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" дев'ятнадцятої емісії.
  3. Про затвердження змін до статуту ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
  4. Затвердження положення «Про загальні збори ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
  5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
  6. Обрання членів Спостережної ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
  7. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Банку.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 215 у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 09.00. год. до 18.00 год. за Київським часом), а в день проведення загальних зборів - також у місці  їх  проведення за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №2, 3-й поверх, конференц-зал.

Посадова особа ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник юридичного відділу юридичного управління ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" Кальмук Назарій Богданович.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефонами у м.Львові: (032)  255-02-54, 297-13-82, 297-69-85.

Спостережна рада ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"

Контактна інформація

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

28.05.2018КупiвляПродаж
USD25.900026.1500
EUR30.350030.7000
RUB0.40000.4250
PLN6.90007.1100
GBP33.800034.9000
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua