Новини

Проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ФОЛЬКСБАНК»

17 червня 2009

Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЛЬКСБАНК» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.


Дата та час реєстрації учасників Зборів: 03 серпня  2009  року  з 16.00 до 16.45.
Дата та час відкриття Зборів: 03 серпня  2009  року  о 17.00.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: м.Львів, вул.Грабовського, 11, ВАТ «ФОЛЬКСБАНК».

Порядок денний:

  1. Про обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" .
  2. Про зміну та затвердження нового найменування ВАТ "ФОЛЬКСБАНК".
  3. Про внесення змін до статуту ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" шляхом  викладення статуту у новій редакції.
  4. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", Положення про Ревізійну комісію ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" шляхом  викладення їх у новій редакції, а також приведення інших внутрішніх документів ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та нової реакції статуту.
  5. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
  6. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій дев'ятнадцятої емісії та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
  7. Призначення уповноваженого органу та осіб уповноваженого органу ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", яким надаються повноваження приймати рішення щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; щодо дострокового закінчення закритого (приватного) розміщення акцій; щодо затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій; здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
  8. Про призначення члена Спостережної ради ВАТ "ФОЛЬКСБАНК".
  9. Про звільнення та призначення членів Ревізійної комісії ВАТ "ФОЛЬКСБАНК".

Додаткова інформація:

а) мотиви збільшення статутного капіталу: виконання вимог Національного банку України щодо підтримання необхідного рівня регулятивного капіталу та ліквідності банку; 
- спосіб збільшення статутного капіталу: додатковий випуск акцій Банку існуючої номінальної вартості;
- мінімальний розмір збільшення статутного капіталу:100 000 000,00 (Сто мільйонів) гривень;

б) проект змін до статуту Банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу: пункт 3.1. Розділу 3 "Статутний капітал Банку" викласти в наступній редакції:

"Статутний капітал Банку складає 360 000 000,00 грн. (Триста шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, який поділений на 720 000 000 (Сімсот двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) копійок кожна, в тому числі 520 000 000 (П'ятсот двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) копійок кожна, форма існування - документарна та 200 000 000 (Двісті мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) копійок кожна, форма існування - бездокументарна."

в) дані про кількість акцій, що випускаються додатково, та їх загальну вартість: додатково випускаються 200 000 000 (Двісті мільйонів) штук простих іменних акцій загальною вартістю 100 000 000,00 (Сто мільйонів) гривень; 

г) відомості про нову номінальну вартість акцій: номінальна вартість акцій не змінюється і становить 0,5 грн;

д)права акціонерів при додатковому випуску акцій: права акціонерів Банку при додатковому випуску акцій не змінюються, акціонери мають переважне право на придбання додатково випущених акцій на умовах, передбачених чинним законодавством;

е) дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються: з 30 жовтня 2009 року до 20 листопада 2009 року;

є) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного капіталу: у зв'язку із зміною статутного капіталу Банку власники акцій збитків не несуть.

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери ВАТ "ФОЛЬКСБАНК" можуть ознайомитись за місцезнаходженням Банку: м.Львів,  вул.Грабовського, 11.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонера - відповідно засвідчене доручення на право голосування на зборах та документ, що посвідчує особу. 

Довідки за телефонами: 8 (032)  255-02-54, 297-13-82

 

Контактна інформація

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

28.05.2018КупiвляПродаж
USD25.900026.1500
EUR30.350030.7000
RUB0.40000.4250
PLN6.90007.1100
GBP33.800034.9000
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua