Новини

Проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"

14 березня 2011

Шановний акціонере!

 

Спостережна Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЛЬКСБАНК"
 повідомляє про проведення чергових Загальних зборів.

 

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЛЬКСБАНК", 79000 м.Львів, вул.Грабовського, 11.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20 квітня 2011 року о 17.00 годині у приміщенні ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою: Україна, індекс 79000, місто Львів, вулиця Грабовського, будинок 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 20 квітня 2011 року з 16.00 год. до 16.45 год. за Київським часом.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 квітня 2011 року.

 

Порядок денний:

1. Про визначення кворуму чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження результатів діяльності банку ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" у 2010 році, звіт Спостережної Ради та Правління Банку.
3. Про затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора за підсумками діяльності ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" у 2010 році.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
5. Про затвердження річного фінансового звіту ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за 2010 рік.
6. Про розподіл прибутку та збитків ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
7. Про визначення основних напрямів діяльності ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" на 2011 рік.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213 у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 09.00. год. до 18.00 год. за Київським часом), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.
Посадова особа ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Правління ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" Волков Теодор. Уповноважена особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, начальник юридичного відділу ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" Кальмук Назарій Богданович.

 

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт).
Реєстрація акціонерів проводиться 20 квітня 2011р. з 16.00. до 16.45.
Довідки за телефонами у м.Львові (032) 255-02-54, 297-13-82.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - банка (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2010р.

Попередній 2009р.

Усього активів

2771439

2912381

Основні засоби  

108522

112282

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

324

332

Сумарна дебіторська заборгованість  

13322

12204

Грошові кошти та їх еквіваленти

721341

717488

Нерозподілений прибуток 

-203521

-110874

Власний капітал 

226688

219335

Статутний капітал 

360864

260864

Довгострокові зобов'язання 

2170410

2224945

Поточні зобов'язання 

374341

468101

Чистий прибуток (збиток) 

-92647

-111456

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

671780822

520000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

562

610

     
Спостережна Рада ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"

Контактна інформація

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

24.05.2018КупiвляПродаж
USD25.850026.1400
EUR30.200030.7400
RUB0.40000.4230
PLN6.93007.1100
GBP34.010034.9000
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua