Новини

Повідомлення про внесення змін до порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів ПАТ ”ФОЛЬКСБАНК”

28 березня 2012

Шановні акціонери ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”!

Спостережна Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ”ФОЛЬКСБАНК” повідомляє про внесення змін до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться  12 квітня 2012р. о 17:00 годині у приміщенні ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою: Україна, індекс 79000, місто Львів, вулиця Грабовського, будинок 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.

      За пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків голосів, Порядок денний Загальних зборів ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" доповнено наступними питаннями:

11.   Дострокове припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії ПАТ“ФОЛЬКСБАНК”.

12.   Обрання Голови і Членів Ревізійної комісії ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.

13.   Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб,  які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Ревізійної комісії ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.

Таким чином, оновлений порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”, призначених на 12 квітня 2012 року, наступний:

Порядок денний

 1.  Обрання членів лічильної комісії, секретаря чергових Загальних зборів ПАТ “ФОЛЬКСБАНК та затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Банку.
 2.  Затвердження результатів діяльності ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” у 2011 році, звітів Спостережної Ради та Правління Банку за 2011 рік.
 3.  Розгляд та затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора за підсумками діяльності ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” у  2011 році.
 4.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.
 5.  Затвердження річного фінансового звіту ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”  за 2011 рік.
 6.  Розподіл прибутків та збитків ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.
 7.  Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” на 2012 рік.
 8.  Дострокове припинення повноважень Голови та Членів Спостережної Ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.
 9.  Обрання Голови та Членів Спостережної Ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.
 10.  Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Спостережної Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Спостережної Ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.
 11. Дострокове припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії ПАТ“ФОЛЬКСБАНК”.
 12. Обрання Голови і Членів Ревізійної комісії ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.
 13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб,  які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Ревізійної комісії ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.

Нагадуємо, що для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

 З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають змогу ознайомитись за місцезнаходженням Банку: м. Львів, вул.Грабовського, буд.11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213 у  робочі  дні (з понеділка по п’ятницю),  робочий  час (з 09:00 год. до 18:00 год. за Київським часом),  а в день проведення Загальних зборів - також  у місці  їх  проведення.

  Реєстрація акціонерів проводиться 12 квітня 2012р. з 16:00 до 16:45 год.  Довідки за телефонами у м.Львові  (032) 255-02-54, 297-13-82.

Повідомлення про зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” опубліковано в газеті “Бюлетень. Цінні папари України” № 57 від 28.03.2012р.

 

 

 

 

Контактна інформація

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

28.05.2018КупiвляПродаж
USD25.900026.1500
EUR30.350030.7000
RUB0.40000.4250
PLN6.90007.1100
GBP33.800034.9000
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua