Deposit Classic

Deposit "Classic"

      UAH           USD           EUR      
30 days (automatically prolonged)  3,75% 2,75%
90 days 13,00% 4,00% 3,00%
190 days 13,50% 4,25% 3,25%
390 days        13,75% 4,50% 3,50%

 

   
Проценти виплачуються в кінці терміну депозиту. Поповнення вкладу не дозволяється. 
* "Класичний 30 днів (авто-пролонгація) - Вклад автоматично пролонгується на наступний аналогічний термін з процентною ставкою на рівні діючої процентної ставки по відповідному строковому вкладу на дату здійснення пролонгації. Кількість пролонгацій - 2 рази.
Дозволяється поповнення вкладу "Класичний 30 днів (автопролонгація), поповнення можливе протягом 5 календарних днів з календарної дати пролонгації вкладу.
Interest is paid at maturity of the deposit. Deposit replenishment is not allowed.
* Number of deposit extension- 2 times.
You replenishment "Classic 30 days (automatically prolonged) replenishment possible within 5 days from the calendar date of deposit extension.    
The minimum deposit 3000 USD., 100 dollars, 100 Euro.
Without the possibility of early termination.
VIP-Service Centers
Town

11 Grabowski str.

tel: (032) 297-77-99

11 Grabowski str.

tel: (032) 297-77-99