Депозит «Классический»

Депозит "Классический"

  Гривна, UAH      Доллар США, USD      Евро, EUR    
30 дней (автопролонгация)        3,75% 2,75%
90 дней 13,00% 4,00% 3,00%
190 дней 13,50% 4,25% 3,25%
390 дней         13,75% 4,5% 3,50%

 

  
Проценти виплачуються в кінці терміну депозиту. Поповнення вкладу не дозволяється. 
* "Класичний 30 днів (авто-пролонгація) - Вклад автоматично пролонгується на наступний аналогічний термін з процентною ставкою на рівні діючої процентної ставки по відповідному строковому вкладу на дату здійснення пролонгації. Кількість пролонгацій - 2 рази.
Дозволяється поповнення вкладу "Класичний 30 днів (автопролонгація), поповнення можливе протягом 5 календарних днів з календарної дати пролонгації вкладу.
Проценты выплачиваются в конце срока депозита. Пополнение вклада не допускается.
* "Классический 30 дней (авто- пролонгация) - Вклад автоматически пролонгируется на следующий аналогичный срок с процентной ставкой на уровне действующей процентной ставки по соответствующему срочному вкладу на дату осуществления пролонгации. Количество пролонгаций - 2 раза.
Разрешается пополнения вклада "Классический 30 дней (автопролонгация), пополнение возможно в течение 5 календарных дней с календарной даты пролонгации вклад.    
Минимальная сумма вклада 3000 грн., 100 долларов США, 100 Евро.
Без возможности досрочного расторжения.
Центры VIP-обслуживания
Город

ул. Грабовского, 11

тел: (032) 297-77-99

ул. Грабовского, 11

тел: (032) 297-77-99